Cennik opłat za usługi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018

CENNIK

opłat za usułgi technicze i inne świadczenia objete działalnością Spółki

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Cena w zł netto

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

bezpłatnie

Odbiór techniczny dodatkowego wodomierza lub wodomierza na ujęciu wody dostawcy ścieków

bezpłatnie

Warunki techniczne (woda)

bezpłatnie

Warunki techniczne na przyłącze kanalizacyjne

bezpłatnie

Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

bezpłatnie

Uzgodnienie sieci wodociągowej 

bezpłatnie

PRACE NA SIECI

 

Nawiercenie wodociągu wraz z próba ciśnienia

320

Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego

150

Włączenie się do czynnej kanalizacji (wcinka do kanału)

bezpłatnie

Włączenie się do czynnej kanalizacji (wcinka do studzienki rewizyjnej )

bezpłatnie

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy (bez materiałów)

150

Wymiana dodatkowego wodomierza (bez materiałów)

100

Ponowne plombowanie wodomierza

50

Odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

500

Ponowne uruchomienie przyłącza

500

Wykrywanie przecieków na przyłączu wodociągowym

150

Oczyszczenie studzienki wodomierzowej

200

Regulacja włazów żeliwnych na studzienkach rewizyjnych

120

Usługa minikoparki gąsienicowej do 3h

90

Usługa minikoparki gąsienicowejpowyżej 3h 80
Montaż modułu radiowego na dodatkowy wodomierz 

179

 Odpompowanie wody z zalanej studzienki wodomierzowej  100

Pozostałe prace (roboczogodzina, koszt zakupu materiałów, koszt narzutu)

Według kalkulacji indywidualnej

Dojazd w celu wykonania w/w czynności na terenie miejscowości Poraj/ pozostałych  miejscowości

20/30

 

 

Informujemy także, że nielegalne korzystanie z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych jest zagrożone karami zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 Czerwca 2007 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (cyt., 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł. ..........

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. ....)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-19
Data publikacji:2017-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8722