Obradowali radni. W sesji wziął udział poseł na Sejm RP Przemysław Witek

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 kwietnia 2024

W ubiegły czwartek (28 marca) na LXV sesji obradowali Radni Rady Gminy Poraj. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem kwartalnym z działalności Wójta Gminy Poraj, przyjęli protokoły z poprzednich sesji oraz uchwały przewidziane w porządku obrad. Na zaproszenie wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak w pracach Rady Gminy wziął udział Przemysław Witek, Poseł na Sejm RP.

Na czwartkowej sesji Rady Gminy Poraj, na zaproszenie Wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak, gościł Poseł na Sejm RP Przemysław Witek.

„Cieszę się, że samorząd został ponownie dostrzeżony. Mam nadzieję, że współpraca rządu z samorządem nabierze nowej jakości” – mówił podczas sesji poseł.

Poseł Przemysław Witek, zawodowo związany jest z administracją publiczną. Jest pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, objął stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Był też rzecznikiem prasowym Delegatury NIK w Katowicach. W parlamencie reprezentuje Koalicję Obywatelską.

Jak mówił podczas swojego wystąpienia, przywiózł dla mieszkańców Gminy Poraj i radnych Rady Gminy Poraj zapewnienie od Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny o współpracy rządu z samorządem porajskim.

Na początek sesji przyjęte zostały protokoły z poprzednich sesji Rady Gminy, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Poraj za 2023 rok, sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o najważniejszych jego zapisach zapoznał posła zastępca kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Andrzej Kozłowski.

Radni zajęli się też informacją na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za 2023 rok, Informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu świadczenia pomocy mieszkańcom w okresie zimowym, Informacją dotyczącą rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Podjęto także uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku i rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poraj (skarga dotycząca szlaku konnego na terenie Gminy Żarki została uznana za bezzasadną). Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2024 roku, w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania, w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I, w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2024-2036 i w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2024 rok. Punktem obrad były również sprawy różne. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie